UJI

Assemblea General Ordinària de socis i sòcies de SAUJI

Assemblea General SAUJI

Última modificació: 14/10/2020 | Font: AlumniSAUJI

Es convoca a tots els associats i associades a la reunió de l’Assemblea General de l’associació Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I que tindrà lloc el dia 13 de novembre de 2020 –divendres– de manera telemàtica a través de la plataforma Zoom a les 11.00 hores, en primera convocatòria, i a les 11.30 h hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
2. Aprovació de la memòria econòmica i d'activitats de l'exercici 2019
3. Aprovació de la modificació dels estatuts per a incloure les reunions telemàtiques de la Junta Directiva i de les Assemblees
4. Torn obert de paraula

José M.ª Arquimbau Montolio
President de la Junta Directiva de SAUJI

Per tal de garantir el correcte l'accés a la plataforma de participació i votació als assistents, els membres que vulguen assistir hauran de confirmar assistència prèviament mitjançant aquest formulari.

Si no veus bé el formulari, prova d'emplenar-lo en aquest enllaç o posa't en contacte amb alumnisauji@uji.es  

 

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI