UJI
  • UJI
  • Serveis centrals
  • El Consell Social convoca els premis a la iniciativa emprenedora estudiantil

El Consell Social convoca els premis a la iniciativa emprenedora estudiantil

Última modificació: 07/09/2020 | Font: AlumniSAUJI

El Consell Social de la Universitat Jaume I convoca els seus premis anuals amb la finalitat de reconèixer la labor d'investigadors  investigadores; la iniciativa emprenedora del seu estudiantat i l'excel·lència acadèmica dels seus docents; que hagen destacat especialment en el seu àmbit, convertint-se en exemple d'esforç i dedicació per a la societat. 

El premi a la Iniciativa Emprenedora es dirigeix a l’alumnat de la Universitat Jaume I que està matriculat o ha finalitzat en els últims cinc anys acadèmics els seus estudis de llicenciatura, grau, màster oficial o doctorat, i que ha materialitzat un projecte de caràcter empresarial. La candidatura pot ser individual o col·lectiva. Les persones que presenten la sol·licitud al premi han de tindre una participació mínima del 10 % del capital social de l’empresa. En el seu cas, també poden ser candidats empresaris autònoms que complisquen amb la resta de requisits.

El termini de presentació de les candidatures finalitza el proper 28 d'octubre.

Més informació

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI