UJI

Jornades de reforestació del paratge Xantena

Última modificació: 24/01/2020 | Font: AlumniSAUJI

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i el Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social, en el marc del programa de Voluntariat mediambiental UJI-Voluntària organitzen les Jornades de reforestació que tindran lloc els dies 8 i 22 de febrer de 2020 (dissabte).
 
Podeu inscriure-vos per http://inscripcio.uji.es/ (apartat "Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat" Jornades de Reforestació 2020). El termini d’inscripció finalitzarà el proper 31 de gener i les inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’inscripció.
 
Aquest any, la zona elegida per a reforestar serà el paratge Xantena (Artana). A l’hora que indicarem eixirà un autobús des de l’UJI cap a aquesta zona i tindrem tot el matí per reforestar. Les despeses d’autobús i assegurança van a càrrec de la Universitat Jaume I.
 
En uns dies s'enviarà als inscrits i inscrites la programació concreta per a cada jornada, amb informació detallada. L’esmorzar anirà a càrrec de cada participant. També es comunica  que la no assistència a l’eixida el dia escollit, tret dels casos degudament justificats, suposarà el pagament a càrrec de la persona que no assistisca de les despeses d’assegurança i d’autobús generades.

Més informació:
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
Àgora universitària. Local 1. Campus UJI. 12071, Castelló de la Plana
Telf. 964729390   
ocds@uji.es
https://www.uji.es/serveis/ocds

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI