UJI

Ocupació pública, mètodes d’estudi i recerca de treball a les administracions públiques (virtual) (2a edició)

Última modificació: 04/10/2019 | Font: AlumniSAUJI

Participar en las convocatòries públiques d'ocupació és una de les opcions en la recerca de treball, però no sempre resulta fàcil  saber com funcionen, com trobar la informació per poder accedir-hi i com preparar-se per a elles.

En aquest curs virtual podràs aprendre des de casa i d'una manera senzilla el funcionament del règim de convocatòries públiques d'ocupació (places de funcionari de carrera, interins, borses de treball, beques en les administracions públiques...), en quines situacions es convoquen, com funcionen, la manera d'estar informat, els drets i obligacions dels ciutadans i ciutadanes en referència a aquestes places públiques. Així mateix, t’explicarem breument com s’han d’afrontar les oposicions i quins mètodes d’estudi són els més adequats per aprovar-les.

A més, t'ensenyarem a fer-ne ús de les noves tecnologies per  saber com fer la recerca d'ocupació pública i per a mediar amb les administracions públiques.

Aquesta activitat es fa conjuntament amb l'Espai d'Estudis Laborals de la Universitat Jaume I.

Fes-te AlumniSAUJI Premium

Temari del curs

Dades del curs

Dates: del 15 de setembre fins desembre de 2019
Cada alumne pot decidir dins d'aquest període (pot finalizar-se abans, 31 de desembre és la data màxima) el temps de dedicació, consulta de materials i entrega de tasques. 
Professorat: Jaime Clemente (secretari-interventor d'administració local) i Daniel Constantino (Graduat Social), membres de l'Espai Jurídic d'Estudis Laborals  de la Universitat Jaume I i Inma Usó, tècnica superior de suport educatiu de l’UJI.
Lloc: aula virtual
Inscripció

Preu

  • Estudiantat UJI, AlumniSAUJI Premium i persones aturades: 15,95 €
  • Públic en general: 25 €

El pagament del curs es farà en el mateix moment de la preinscripció mitjançant el mecanisme TP Virtual. Fins que no s'abone el preu del curs la preinscripció no es considerarà vàlida.

Títol o certificat obtingut
S'atorgarà un certificat a les persones que superen un qüestionari referent als continguts del curs. A més a més, aquesta activitat serà reconeguda per 1 crèdit ECTS a l'alumnat de la Universitat Jaume I. 

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI