19/12/2022 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El padrí o padrina és una personalitat reconeguda per la seua trajectòria professional i/o investigadora en la disciplina dels graus que celebren el seu acte de graduació. 

 

Padrí: Sr. Alfredo Sanz Corma, president del Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya.

 

Alfredo Sanz Corma (Castelló, 1961) ve exercint la professió des de 1989. Bona part de la seua carrera l'ha desenvolupada com a funcionari a l'Ajuntament de Vila-real, arribant a ocupar el càrrec de Tinent Alcalde i Regidor Delegat d'Urbanisme, Habitatge i Indústria entre els anys 2007 i 2011.

Des de 2005 fins a l'actualitat ha exercit la presidència del Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Castelló, havent sigut nomenat recentment President del Consell Autonòmic de Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana. En 2013 es va incorporar a la Comissió Executiva del Consell General de l'Arquitectura Tècnica com a vocal responsable de l'àrea internacional, destacant la labor desenvolupada per a fer possible la signatura dels convenis que aquesta Corporació té subscrits amb l'associació professional RICS i amb la danesa KONSTRUKTØRFORENINGEN, així com la promoció de la targeta d'expert europeu en edificació a Espanya.

Aquesta llarga trajectòria en l'àmbit col·legial tant a nivell regional, autonòmic, com a nacional li ha aportat un ampli coneixement corporatiu, així com de les fortaleses i febleses de la professió i els problemes als quals s'enfronten cada dia els companys en l'exercici d'aquesta, en totes les seues manifestacions.

La presa de possessió del càrrec de president del Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya va tenir lloc el passat 26 de novembre de 2021

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI