UJI

Assessoria jurídica

Última modificació: 06/11/2018 | Font: Assessoria Jurídica

Banner àgora UJI

L'Assessoria Jurídica és la unitat administrativa de la Universitat Jaume I que té la finalitat d'exercir les tasques d'assessorament jurídic als òrgans de govern i gestió d'aquesta Universitat i és l’encarregada d'organitzar i atendre la defensa jurídica i, si escau, la representació de la Universitat davant els jutjats i tribunals.

L'Assessoria Jurídica s’adscriu a la Secretaria General i les seues actuacions es realitzen davall l'alta direcció del dit òrgan de govern, que és el màxim responsable del seu funcionament.

Convenis

Instrucció de la Secretaria General 2/2016, de 25 de novembre, sobre el procediment per a la tramitació de convenis, protocols generals de col·laboració i instruments similars

Components

Assessoria jurídica
Edifici Rectorat i Serveis Centrals. Planta primera.12071 Castelló de la Plana
Telèfon: +34 964 728 861 | Fax: +34 964 728 863
Adreça electrònica: assessoria-juridica@uji.es
Informació proporcionada per: Assessoria Jurídica