Què fem?

12/08/2022 | Assesoria Jurídica
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Assessoria Jurídica té per finalitat exercir les tasques d'assessorament jurídic als òrgans de govern i gestió d'aquesta Universitat i és, així mateix, l'encarregada d'organitzar i atendre la defensa jurídica i, si escau, la representació de la Universitat davant els jutjats i tribunals, i altres administracions públiques.
Les seues funcions són les establertes en el seu Reglament de funcionament, en l'article 5.

Informació proporcionada per: Assessoria Jurídica