Tractaments de dades

02/09/2020 | UADTI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Informació del tractament: Escola d'Estiu

M'han informat que el Servei d’Esports de la Universitat Jaume I durà a terme el tractament de les meues dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa vigent.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Informació detallada sobre protecció de dades

Informació proporcionada per: Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI