UJI
Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI

Informació del tractament: Centro Sanitario SALUSEX

He sigut informat de que el Grup d’Investigació en Psicologia de la Salut: Prevenció i Tractament de la Universitat Jaume I durà a terme el tractament de les meves dades personals d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractamentUniversitat Jaume I
Psicología de la Salud: Prevención y Tratamiento
Finalitat del tractamentGestió de la història clínica dels pacients tractats pel Grup d’Investigació en Psicologia de la Salut: Prevenció i Tractament.
LegitimacióPrestació d’assistència mèdica. Recerca científica.
DestinatarisNo se cediran dades a tercer, tret que sigui obligació legal.
DretsPodeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=I016

Informació detallada sobre protecció de dades

Quin és l'òrgan responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Facultat de Ciències de la Salut
Psicología de la Salud: Prevención y Tratamiento
Responsable: Rafael Ballester Arnal
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964729033
Adreça electrónica: rballest@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió de la història clínica dels pacients tractats pel Grup d’Investigació en Psicologia de la Salut: Prevenció i Tractament.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran indefinidament.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en els articles:
9.h RGPD: “El tractament és necessari per a finalitats de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari”
9.j RGPD: “El tractament és necessari amb finalitats de recerca científica”
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No se cediran dades a tercer, tret que sigui obligació legal.
Quins són els vostres drets?
• Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a la Universitat Jaume I estem tractant dades personals que la concerneixen o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del RGPD les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a exercir o defensar reclamacions.
• En virtut del dret a la portabilitat les persones interessades tenen dret a obtindre les seues dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a una altra persona responsable.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 21 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per a exercir o defensar reclamacions.

Podeu exercir els vostres drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.

Podeu obtindre informació addicional sobre els vostres drets o presentar una reclamació, si ho considereu oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.