Calendari acadèmic i taxes

10/05/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
CALENDARI ACADÈMIC

A la Universitat Jaume I el curs acadèmic es divideix en dos semestres: el primer comença a principis de setembre i finalitza al gener, i el segon comprèn des de finals de gener fins al mes de juny.
Al final de cada semestre s'habilita un període d'exàmens d’una durada que oscil·la entre tres i quatre setmanes.

El calendari acadèmic està detallat en www.calendar.uji.es

 

 

TAXES

La Universitat Jaume I ofereix estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiantat (hores lectives, pràctiques, treballs, etc.).

ESTUDIS DE GRAU

El preu de la matrícula oscil·la entre 16 i 24 € per crèdit, aproximadament. Un any equival a 60 crèdits. El cost aproximat d'un any oscil·la entre els 980 i els 1.495 €. Addicionalment, el primer any hi ha despeses d'administració d'uns 70 €.

MÀSTERS UNIVERSITARIS

El preu dels màsters universitaris es troba entorn dels 43 € per crèdit. La duració de la majoria dels màsters de l’UJI són d'un curs acadèmic.

Un curs acadèmic equival a 60 crèdits. El cost aproximat d'un any és de 2.600 €.

L'alumnat de fora de la Unió Europea que no tinga homologat el seu títol ha d'abonar en el moment de la preinscripció una taxa d'equivalència de 155,22 €*.

DOCTORAT

El preu de la tutela són 300 € per any, fins a la defensa de la tesi (inclosa).


 

* Segons taxes del curs 2014/2015.


 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions