UJI

Oferta de places i import

19/05/2020 | SCP

En cada PMT es publicarà anualment el nombre de places tant del total del programa com de cadascuna de les assignatures dels màsters inclosos en aquest.

Respecte a l’import de la matrícula s’aplicaran les taxes públiques corresponents als màsters no habilitants, segons el Decret de la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs en què es matricule l’estudiantat.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions