UJI

Certificació obtinguda

30/03/2021 | SCP

Quan se superen els 60 crèdits ECTS*, es podrà sol·licitar l’accés a un programa de doctorat si es desitja continuar la formació en investigació.

 

* La legislació estableix que per a accedir a un programa de doctorat és necessari haver cursat un mínim de 300 crèdits ECTS. El nombre total de crèdits ECTS s’obtindrà sumant els crèdits del pla d’estudis de la teua titulació (grau/llicenciatura/diplomatura/arquitectura/arquitectura tècnica/enginyeria/enginyeria tècnica) més els crèdits obtinguts en el programa de màster transversal. Exemple: Grau (240 ECTS) + PMT (60 ECTS) = 300 ECTS

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions