UJI

Assignatures

19/05/2020 | SCP

Cada curs acadèmic es publicarà en el web d’Estudis quins són els màsters universitaris que estan inclosos en el Programa de Màster Transversal.

El llistat complet de les assignatures que es poden cursar es podrà consultar en el catàleg d‘assignatures del programa de màster transversal. L’estudiantat haurà de tindre en compte que no trobarà disponibles per a la matrícula totes les assignatures de tots els màsters que s’incloguen en el programa, siga perquè els màsters als quals pertanyen tenen completa la seua matrícula, o bé perquè, segons el parer de la direcció del màster, no poden ser oferides com a assignatures independents.

A més, les assignatures de Pràctiques i TFM no s’inclouen en el programa.

Cada alumne o alumna disposarà de les mateixes convocatòries que en el cas de matricular-se en un màster universitari. En el web de la Universitat, http://www.uji.es, està disponible un enllaç al calendari acadèmic actualitzat.

En cas de no superar alguna assignatura, si l’estudiantat així ho desitja, podrà tornar a matricular-se d’aquesta en el curs següent, sempre que l’assignatura estiga oferida en aqueix curs dins del programa de màster transversal. Cal tindre en compte, a més, que, com en la resta d’estudis, es considerarà segona matrícula (o posterior), per la qual cosa suposarà majors taxes que en la primera matrícula.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions