UJI

Preinscripció i matrícula

09/06/2020 | SCP

Les persones interessades podran preinscriure’s en el programa quan s’òbriguen els terminis oficials, segons el Calendari de preinscripció, en les mateixes condicions que en la resta de títols de màster de la Universitat Jaume I.

Una vegada finalitzat el període de preinscripció, des dels centres responsables dels màsters corresponents s’admetrà l’estudiantat al PMT. Després de la preinscripció, des del centre al qual estiga adscrit el màster amb major nombre de crèdits matriculats s’assignarà a cada una de les persones interessades un tutor o tutora que l’orientarà en la matrícula en funció dels seus interessos.

La matrícula es realitzarà telemàticament, seguint el procediment establit per als màsters universitaris. Calendari de matrícula.

L’estudiantat podrà matricular-se d’un màxim de 60 crèdits ECTS per curs acadèmic i un mínim de 24 si és estudiantat a temps parcial.

En el cas de voler matricular-se de més de 30 crèdits ECTS d’assignatures d’un mateix màster, és recomanable matricular-se del màster universitari, en lloc de per assignatures soltes en el PMT.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions