UJI

Programa de Màster Transversal en Ciència i Tecnologia

Nou programa de màster transversal per a l’estudiantat que està en possessió d’un títol de grau o de màster i no desitja matricular-se en un dels màsters oficials que ofereix la Universitat, sinó dissenyar un currículum a mida mitjançant la matrícula en diferents assignatures de diferents màsters universitaris oficials, la qual cosa permetria tindre una visió més transversal de la formació. 


Es tracta d’un programa flexible dirigit especialment a l’estudiantat que no estiga interessat en un títol específic de màster universitari, siga perquè persegueix el reciclatge o la formació contínua; o bé perquè, malgrat tindre interès a accedir als estudis de doctorat, prefereix una formació més transversal.


Els màsters universitaris que estan inclosos en el programa són els següents: Química Sostenible; Tècniques Cromatogràfiques Aplicades; Química Aplicada i Farmacològica; Matemàtica Computacional; Sistemes Intel·ligents; Eficiència Energètica i Sostenibilitat.

Programa de Màster Transversal en Ciència i Tecnologia