UJI

Programa de Màster Transversal

19/05/2020 | SCP

La Universitat Jaume I estrena un nou programa de màster transversal per a tots aquells estudiants que, estant en possessió d’un títol de grau o de màster, no desitgen matricular-se en un dels màsters oficials que ofereix la Universitat, sinó dissenyar un currículum a mida mitjançant la matrícula en diferents assignatures de diferents màsters universitaris oficials, la qual cosa els permetria tindre una visió més transversal de la formació. El programa permet que l’estudiantat es matricule d’assignatures de màsters diferents, sempre que hi haja places disponibles en aquests, configurant una formació a mida de les seues necessitats.

Es tracta d’un programa flexible dirigit especialment a l’estudiantat que no estiga interessat en un títol específic de màster universitari, bé perquè persegueix el reciclatge o la formació contínua; o bé perquè, malgrat tindre interès a accedir als estudis de doctorat (per a la qual cosa necessitarà en alguns casos sumar els 60 crèdits ECTS que ofereix el màster per a obtindre els 300 crèdits ECTS necessaris per a l’accés, segons la legislació espanyola) preferisca una formació més transversal.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions