UJI

Màsters duals

20/07/2021 | SCP

La formació dual es defineix com un procés sistèmic d’ensenyament-aprenentatge que, partint de la intensa cooperació amb agents externs, combina l’adquisició de coneixements i de competències pràctiques de manera simultània i integrada a la universitat i a l’empresa (work-based learning).

Els beneficis que la formació dual pot proporcionar són innegables, sobretot per a l’estudiantat, que veurà accelerat el seu procés d’inserció laboral mitjançant l’ampliació de la seua xarxa de contactes i la seua capacitació professional al si d’una organització.

La formació dual permet a l’estudiantat aprendre mentre aplica el que ja ha après des de l’inici del procés d’aprenentatge, en un procés integrat, en alternança amb les classes a la universitat. L’estudiantat estarà vinculat contractualment amb l’empresa i rebrà una remuneració en forma de salari o similar pel seu treball

Les assignatures oferides són aproximadament el 40 % dels crèdits del pla d’estudis, amb un mínim de 18 crèdits, i inclouran el treball de final de màster. 

 

Màsters duals
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions