UJI

Programa de Doble Màster Simultani

21/07/2020 | SCP

Els dobles títols simultanis,  o programes individualitzats de segona titulació, són aquells en els quals l’estudiantat d’una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa matèries específiques d’una segona titulació oficial, d'àmbits afins, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d’obtindre el títol en cadascun d’aquests estudis.

​​Els dos màsters que es poden cursar de manera simultània són el  Màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes i Màster universitari en Matemàtica Computacional.

L’alumnat admés en aquest programa podrà, de manera simultània, cursar aquests dos màsters, en dos cursos, cursant 92 crèdits dels 120 que tenen els dos màsters junts, ja que es reconeixeran 31 crèdits.

 

Places limitades: 

Només s’admetran 10 alumnes.

Programa de Doble Màster Simultani
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions