El reactor adiabàtic Taller relacionat amb el Grau en Enginyeria Química

19/09/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció:

Les reaccions químiques, des del punt de vista de l'energia implicada, poden dividirse en exotèrmicas, quan es produeix un desprenement de calor (escalfament del recipient) o endotèrmiques, quan es produeix una absorció de calor (enfredament del recipient). A escala industrial, les reaccions tenen lloc en dispositius especials dotats de nombrosos sistemes de control i seguretat, que s'anomenen reactors. Sovint estos reactors disponen de sistemes d'aillament tèrmic amb la finalitat que les reaccions químiques que tenen lloc no produisquen un excesiu escalfament o enfredament del reactor, fent mes eficients les reaccions i evitant la possibilitat d'accidents.

A este taller l'alumnat observa diferents exemples de reaccions exotèrmiques i endotèrmiques amb exemples inclús d'us domèstic, com les borses de fred per tratar lessions o dolències (reacció endotèrmica entre la urea i el clorur d'amoni) o begudes autocalfables (reaccions de tipus exotèrmic entre l'aigua i l'óxid de calci). Les variacions de temperatura observades (escalfament o enfredament) són registrades durant el taller amb l'ajuda de termopars.

Finalment, l'alumnat observa el funcionamient d'un menut reactor adiabàtic i compova com poden ser estos dispositius a escala industrial, tal i como es pot observar a l'esquema.

 

Objectius:

Observar i interactuar amb diferents exemples d'us domèstic de reaccions endotèrmiques i exotèrmiques. Comprovar com es pot aprofitar la calor de reacció per dissenyar productes que milloren la nostra qualitat de vida.

Comprendre el funcionament d'un reactor químic industrial i els seues dispositius de seguretat i control.

 

Durada:

50 minutos

 

Nombre d'alumnat:

20-25

 

Recursos necessaris:

Productes químics: clorur càlcic, nitrat d'amoni, aigua

Borses de fred

Begudes autocalfables (cafè)

Reactor adiabàtic de laboratori

Termopars (per mesurar temperatura)

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions