Els camins dels residus sòlids urbans Taller relacionat amb el Grau en Enginyeria en Teconologies Industrials

19/09/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció:

El taller es compon d’una part teòrica i una part pràctica. A la part teòrica s’explica el procés de gestió dels residus sòlids urbans des que ixen de les cases fins que arriben als llocs de disposició final. Dins d’aquest espai s’explica el funcionament de les plantes de tractament de residus urbans.

A la part pràctica s’explica com es realitza una caracterització de residus al laboratori. A més es fa una xicoteta caracterització per identificar els diferents tipus de materials que componen cada fracció (diferents tipus de plàstics, llaunes, vidres, etc.).

 

Objectiu:

Que l’alumnat prenga consciència de la importància de separar els residus en diferents fraccions perquè és important aquest treball que comença a les llars.

Que l’alumnat conega el procés de gestió dels residus sòlids urbans, des que es dipositen en casa fins que arriben a les instal·lacions de disposició final.

 

Durada:

50 minuts

 

Nombre d’alumnes:

20 alumnes

 

Recursos necessaris:

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions