El cervell, la màquina més complexa i fascinant de l’univers Taller relacionat amb el Grau en Medicina

21/01/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Descripció:

El taller consisteix en una observació i dissecció guiada d’encèfals de porc, obtinguts en carnisseria i una breu observació histològica del cervell

 

Objectius:

Amb aquest taller pretenem fer comprensible l'organització del cervell a l’estudiantat. Usant cervells fixats (amb alcohol) farem una senzilla dissecció guiada per estudiar la seua anatomia externa, les grans divisions de l’encèfal (hemisferis cerebrals amb el seu còrtex, hipotàlem, talem, tubercles quadrigèmins, cerebel, pont i bulb raquidi) i alguns dels nervis cranials que connecten el cervell amb el cos.

Si els mitjans ho fan possible veurem preparacions de Golgi, contemplant l’estructura real de les neurones, soma, dendrites i axons. Amb això explicarem algunes funcions mentals sorprenents, i comentarem algunes malalties neurològiques.
 

Duració:

50 minutos

 

Nombre d¡alumnat:

16 alumnes

 

Recursos necessaris:

-Taules adequades (els encèfals humits s’han de manipular).

-Paper de filtre

-Ganivetes

-Guants

-Pinzells

-Microscopis

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions