Taxes acadèmiques dels Màsters universitaris. Curs 2023/2024 Decret 118/2023, de 4 d'agost, del Consell - DOGV 8 d'agost de 2023

28/05/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En aquesta pàgina es poden consultar les taxes acadèmiques dels diferents Màsters universitaris oficials de l’UJI.

Per a cada Màster es pot consultar el preu del crèdit de la primera matrícula , per tal de saber el preu per segona, tercera, quarta i posteriors matrícules consultar el Resum segons el tipus i nivell d’experimentalitat de cada Màster a la part inferior de la pàgina.

 

 • Màster Universitari en Advocacia: 12,79 €/crèdit
 • Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament ( Pla de 2015) ( a distància): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses/ Master in Management: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Disseny i Fabricació ( Pla de 2015): 35,34€/crèdit
 • Màster Universitari en Economia/ Master in Economics: 35,34€/crèdit
 • Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Enginyeria Industrial : 17,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Ètica i Democràcia (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Infermeria d'Urgències, Emergències i Cures Crítiques: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2019): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit €/crèdit
 • Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla 2016): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013): 12,79 €/crèdit
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes: 12,79 €/crèdit
 • Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A distància): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària : 18,00 €/crèdit 
 • Màster Universitari en Psicopedagogia: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2020):  35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2014): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal: 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Sistemes Intel•ligents (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017): taxes UNED 
 • Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari en Traducció Medicosanitària (Pla de 2013): 35,34 €/crèdit
 • Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima: 51,26 €/crèdit
 • Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial: 51,26 €/crèdit

   

  Resum preu per crèdit de primera, segona, tercera, quarta i posteriors matrícules segons el tipus i nivell d'experimentalitat de cada Màster Universitari

  Tipus 1

  • Primera matrícula: 35,34 €/crèdit
  • Segona matrícula: 56,51 €/crèdit
  • Tercera matrícula: 56,51 €/crèdit
  • Quarta matrícula: 56,51 €/crèdit

  Tipus 2

  • Primera matrícula: 51,26 €/crèdit
  • Segona matrícula: 82,47 €/crèdit
  • Tercera matrícula: 82,47 €/crèdit
  • Quarta matrícula: 82,47 €/crèdit

  Ensenyaments de màster que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades a Espanya

Nivell d'experimentalitat A

Màster Universitari Advocacia

Màster Universitari en Professorat de Secundària 

 • Primera matrícula: 12,79 €/crèdit
 • Segona matrícula: 25,51 €/crèdit
 • Tercera matrícula: 54,11 €/crèdit
 • Quarta matrícula: 72,14 €/crèdit

Nivell d'experimentalitat C

Màster Universitari en Enginyeria Industrial 

 • Primera matrícula: 17,34 €/crèdit
 • Segona matrícula: 34,55 €/crèdit
 • Tercera matrícula: 73,32 €/crèdit
 • Quarta matrícula: 97,76 €/crèdit

Nivell d'experimentalitat D

Màster Universitari en Psicología General Sanitària 

 • Primera matrícula: 18,00 €/crèdit
 • Segona matrícula: 36,06 €/crèdit
 • Tercera matrícula: 76,51 €/crèdit
 • Quarta matrícula: 102,01 €/crèdit
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent