Taxes acadèmiques de Graus. Curs 2021/22 Decret 168/2021, de 8 d'octubre, del Consell - DOGV 21 d'octubre de 2021

06/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En aquesta pàgina es poden consultar les taxes acadèmiques dels diferents títols de cada Facultat o Escola de l’UJI.

Per a cada titulació es pot consultar el preu del crèdit de la primera matrícula , per tal de saber el preu per segona, tercera, quarta i posteriors matrícules consultar el Resum segons el nivell d’experimentalitat de cada titulació a la part inferior de la pàgina.

 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

 • Administració d’Empreses: 14,21 €/crèdit
 • Administració d'Empreses i Dret (Doble grau): 14,21 €/crèdit
 • Criminologia i Seguretat: 14,21 €/crèdit
 • Dret: 13,16 €/crèdit
 • Economia: 14,21 €/crèdit
 • Finances i Comptabilitat: 14,21 €/crèdit
 • Relacions Laborals i Recursos Humans: 13,16 €/crèdit
 • Turisme: 15,59 €/crèdit
 • Gestió i Administració Pública: 14,21 €/crèdit

 

Facultat de Ciències Humanes i Socials

 • Comunicació Audiovisual: 14,21 €/crèdit
 • Estudis Anglesos: 14,21 €/crèdit
 • Història i Patrimoni: 13,16 €/crèdit
 • Humanitats i Estudis Interculturals: 13,16 €/crèdit
 • Mestre/a Educació Infantil: 14,21 €/crèdit
 • Mestre/a Educació Primària: 14,21 €/crèdit
 • Periodisme: 14,21 €/crèdit
 • Publicitat i Relacions Públiques: 14,21 €/crèdit
 • Traducció i Interpretació: 14,21 €/crèdit
 • Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport: 15,59 €/crèdit

 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

 • Enginyeria Agroalimentaria i del Medi Rural: 19,27 €/crèdit
 • Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes: 19,27 €/crèdit
 • Enginyeria Elèctrica: 19,27 €/crèdit
 • Arquitectura Tècnica: 19,27 €/crèdit
 • Enginyeria en Tecnologies Industrials: 19,27 €/crèdit
 • Enginyeria Informàtica: 19,27 €/crèdit
 • Enginyeria Mecànica: 19,27 €/crèdit
 • Enginyeria Química: 19,27 €/crèdit
 • Matemàtica Computacional: 19,27 €/crèdit
 • Intel·ligència Robòtica: 19,27 €/crèdit
 • Química: 19,27 €/crèdit
 • Disseny i Desenvolupament de Videojocs: 19,27 €/crèdit

 

Facultat de Ciències de la Salut

 • Psicologia: 15,59 €/crèdit
 • Medicina: 20,00 €/crèdit
 • Infermeria: 20,00 €/crèdit

 

Resum preu per crèdit de primera, segona, tercera, quarta i posteriors matrícules segons nivell d’experimentalitat de cada titulació

Nivell d’experimentalitat 1

 • Primera matrícula: 13,16 €/crèdit
 • Segona matrícula: 26,26 €/crèdit
 • Tercera matrícula: 55,71 €/crèdit
 • Quarta matrícula i posteriors: 74'27 €/crèdit

Nivell d’experimentalitat 2

 • Primera matrícula: 14,21 €/crèdit
 • Segona matrícula: 28,35 €/crèdit
 • Tercera matrícula: 60,12 €/crèdit
 • Quarta matrícula i posteriors: 80,16 €/crèdit

Nivell d’experimentalitat 3

 • Primera matrícula: 15,59 €/crèdit
 • Segona matrícula: 31,07 €/crèdit
 • Tercera matrícula: 65,92 €/crèdit
 • Quarta matrícula i posteriors: 87,89 €/crèdit

Nivell d’experimentalitat 4

 • Primera matrícula: 19,27 €/crèdit
 • Segona matrícula: 38,39 €/crèdit
 • Tercera matrícula: 81,47 €/crèdit
 • Quarta matrícula i posteriors: 108,62 €/crèdit

Nivell d’experimentalitat 5

 • Primera matrícula: 20,00 €/crèdit
 • Segona matrícula: 40,07 €/crèdit
 • Tercera matrícula: 85,01 €/crèdit
 • Quarta matrícula i posteriors: 113,34 €/crèdit

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent