UJI

Presentació

InfoCampus - Oficina d'Informació i Registre
Última modificació: 07/11/2017 | Font: InfoCampus

 

InfoCampus és l'oficina d'informació i assistència a registre de la Universitat Jaume I on s'ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefónica i telemàtica.

La seua missió és:

- Centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada

- Coordinar el Sistema de Informació Acadèmica (SIA)

- Mantenir actualitzada la web d'estudis

- Coordinar la Bústia institucional UJI de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions

- Prestar ajuda en la realització de qualsevol tràmit telemàtic que els membres de la comunitat universitària o societat en general vulguen fer en temes de competència de la universitat

- Assistir a registre

- Expedir còpies de documents, compulses, confrontacions i còpies autèntiques

- Contribuir a l'impuls de l'administració electrònica de l'UJI

- Generar certificats electrònics a petició dels ciutadans com a punt habilitat

- Mantenir el portal de Transparència

- Transferir telefonades des de Centraleta.