UJI

Accés amb estudis preuniversitaris estrangers

Última modificació: 20/11/2017 | Font: Infocampus

ACCÉS I ADMISSIÓ PER A ESTUDIANTS ESTRANGERS 2018
 

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, en la seua reunió de dijous dia 24 d'octubre de 2017, ha acordat acceptar el procediment de certificació de qualificacions per a l’accés i l’admissió a la Universitat al curs 2018/19 que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) té regulat per als estudiants d’estudis estrangers.

Així doncs, en el procés de preinscripció universitària de 2018 (per a l’admissió a la universitat en el curs 2018/19), les universitats públiques valencianes acceptaran les següents certificacions que consten en les acreditacions de la UNED:

a) Certificació de la nota d’accés a la universitat, com a resultat de la convalidació de la nota del batxillerat de l’estudiant obtinguda en el seu país d’origen.

b) Certificació de les qualificacions obtingudes en exàmens d’assignatures de les Proves de Competències Específiques (PCE) realitzades en la UNED.

c) Certificació de les qualificacions obtingudes en proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen.  Aquesta certificació sols s’acceptarà per a les certificacions d’estudis de països amb conveni d’accés a la universitat (ORDE EDU/1161/2010, de 4 de maig, BOE de 7/5/2010) i sempre que conste explícitament en l’Acreditació que s’han obtingut com a resultat de proves d’avaluació externa.

 

Procés per aconseguir les Acreditacions de la UNED:

 

A) - Estudiants de la Unió Europea i països amb conveni d'accés.

Estructura dels procediments de l’accés i l’admissió de la UNED, amb alguns exemples concrets:

Aquestos estudiants han de dirigir-se a UNEDasiss per tal de sol·licitar:

  • Verificació de cumplir amb el requisit d'accés a la Universitat en el sistema educatiu d'origen.
  • Càlcul de la nota per a l'admissió en escala espanyola.
  • Reconeixement d'assignatures de proves d'avaluació externa realitzades en el país d'origen, si escau.
  • Realització de les Proves de Competències Específiques, si escau. Consulta del Quadre resum de les Ponderacions UJI.

 

B)- Estudiants de països sense conveni d'accés: 

Estructura dels procediments de l’accés i l’admissió de la UNED, amb alguns exemples concrets:

En primer lloc, aquestos estudiants han de sol·licitar al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya l' homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d'estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent. Més informació a Subdelegació de Govern, plaça Mª Agustina 6, de Castelló de la Plana.
Una vegada presentada la sol·licitud d'homologació, aquestos estudiants han de dirigir-se a UNEDasiss per tal de sol·licitar:

  • Verificació de cumplir amb el requisit mínim d'accés a la Universitat espanyola i càlcul de la nota per a l'admissió en escala espanyola.
  • Realització de les Proves de Competències Específiques (PCE), si escau. Consulta del Quadre resum de les Ponderacions UJI.

 

Tots aquestos estudiants (A-B), després d'obtindre les corresponents acreditacions de la UNED, per tal de sol·licitar l'admissió a una de les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana hauran de realitzar la Preinscripció universitaria en el termini corresponent.