Requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers

23/02/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Informació general destinada a titulats estrangers, espanyols o estrangers amb títol expedit per una universitat estrangera, als qui el Ministeri d'Universitat no ha homologat directament els estudis universitaris cursats, per no ser equivalents al títol espanyol que habilita per a l'exercici d'una professió regulada  i han de superar, prèviament a l'homolació,  uns requisits formatius complementaris d'aquelles matèries en què, segons aquest Ministeri, s'han trobat deficiències de formació.

Matrícula i taxes

Les persones interessades a realitzar els requisits formatius complementaris en aquesta Universitat, una vegada emesa la resolució del Ministeri d'Universitats, i abans de la formalització de la matrícula, han de demanar informació sobre els requisits formatius complementaris indicats pel ministeri mitjançant una sol·licitud dirigida a la Facultat o Escola corresponent.

Han de presentar la següent documentació al Registre General de la Universitat, ubicat en InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre), Àgora Universitària - Locals 14-15 o a través del Registre electrònic UJI:

  • Instància de sol·licitud d'informació (en format PDF*) per a la superació dels requisits formatius complementaris, dirigida al deganat/direcció de l'escola que té implantada la titulació objecte de l'homologació.
  • Document nacional d'identitat/passaport.
  • Resolució del Ministeri d'Universitats sobre la realització dels requisits formatius complementaris.
  • Certificat on consten els requisits formatius complementaris superats en una altra universitat, si escau.

En el termini de 15 dies des de la recepció de la documentació, el centre ha de notificar a la persona interessada la resposta a la informació sol·licitada.

Si la persona interessada mostra la seua conformitat a l'informe previ, s'ha de dirigir al Servei de

Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE) per a presentar una sol·licitud de matrícula (en format PDF*) per al requisit formatiu complementari indicat en l'informe del centre i pagar l'import corresponent establert en el decret anual de taxes.

Adreces d'interès

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Telf. 964728526 - fcje@uji.es 
Facultat de Ciències Humanes i Socials. Telf. 964729816 - fchs@uji.es
Facultat de Ciències de la Salut. Telf. 964387721 - fcs@uji.es
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Telf. 964729051 - estce@uji.es

Normativa i Sol·licituds

Informació proporcionada per: InfoCampus