UJI

Cursos d'adaptació a Grau

Última modificació: 12/03/2021 | Font: InfoCampus

CALENDARI I PROCEDIMENT CURSOS D’ADAPTACIÓ. CURS 2020/21

(Resolució de 25 de maig de 2020 del Rectorat de la Universitat Jaume I)

 

 

Límit d’admissió:

 

Termini de sol•licitud:

De 15 al 18 de juny de 2020

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el Registre electrònic (www.registre.uji.es), i dirigides a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Cas d’ haver vacants s’obrirà un termini de sol·licitud de l’1 al 3 de setembre.

Documentació.

L'estudiantat procedent d'altres universitats ha d'adjuntar la següent documentació: 

 • Fotocòpia del DNI.
 • Certificat acadèmic amb nota mitjana.
 • Dipòsit del títol.

L'estudiantat de la Universitat Jaume I no ha d'adjuntar la documentació abans esmentada.

Per al Curs d'aptació al grau en Criminología i Seguretat caldrà adjuntar l'acreditació dels requisits que donen accés als estudis universitaris oficials.

 

Criteris d’admissió.

Les sol•licituds s' ordenaran prenent en consideració la nota mitjana de l'expedient de la titulació que ha donat accés al curs d’adaptació.

 

Publicació dels resultats:

Preinscrits en Juny

 • Publicació de les llistes provisionals d’ admesos: 8 de juliol de 2020
 • Període de reclamacions: 8, 9 i 10 de juliol de 2020
 • Publicació de les llistes definitives: 15 de juliol de 2020
   

Preinscrits en Setembre

 • Publicació dels llistes provisionals d’ admesos: 8 de setembre de 2020
 • Període de reclamacions: 8, 9 i 10 de setembre de 2020
 • Publicació de les llistes definitives: 11 de setembre de 2020

 

Matrícula:

L'estudiantat ha de matricular-se de totes les assignatures del curs d’adaptació. No obstant, en el termini de matrícula es podrà sol•licitar matricula a temps parcial.
La matrícula parcial ha d’estar compresa entre 24 i 48 crèdits.

 

Preinscrits en Juny:

Matrícula No Presencial: 16 i 17 de juliol de 2020
Mitjançant Internet a l’adreça http://matricula.uji.es


Preinscrits en Setembre:

Matrícula No Presencial: 11 de setembre de 2020
Mitjançant Internet a l’adreça http://matricula.uji.es

 

Reconeixement de crèdits:

De la titulació que ha donat accés al curs d’adaptació no es pot demanar cap reconeixement.

Cas de tindre uns altres estudis universitaris oficials es podrà demanar reconeixement de crèdits directament en l’assistent al moment d’efectuar la matrícula.

Més informació en l’adreça https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/

 

Reconeixement de crèdits per activitat professional:

El reconeixement de crèdits per experiència professional i/o laboral s’haurà de sol•licitar en el moment de realitzar la matrícula. 

A) Curs d’adaptació al Grau de Relacions Laborals i RR.HH

Cap el reconeixement de crèdits ECTS per activitat professional (6 ECTS per 5 anys d’activitat professional acreditada; 12 ECTS per 10 anys d’activitat professional acreditada), a comptar des de la data de finalització dels estudis que donen accés al curs d’adaptació. L’activitat professional ha d’estar relacionada amb les competències del Grau. La Comissió de reconeixement de crèdits valorarà cada cas en funció de l’àmbit professional en el que s’ha desenvolupat l’activitat i determinarà l’assignatura objecte de reconeixement.


B) Curs d’adaptació al Grau de Criminologia i Seguretat


Es pot sol·licitar fins a 6 ECTS per experiència professional i/o laboral per 5 anys d’activitat professional i/o laboral, a comptar des de la data de finalització dels estudis que donen accés al curs d’adaptació.
Les matèries que seran reconegudes per activitat professional seran les següents, en funció de l’àmbit professional:

- Àmbit de la Seguretat Pública: Es reconeixerà la matèria “Àmbits d' Intervenció Pública ” (CS1021).
- Àmbit de la Seguretat Privada: Se reconeixerà la matèria “Àmbits d' Intervenció Pública ” (CS1021).
- Àmbit de la Administració de Justícia i Penitenciari: Es reconeixerà la matèria “Teoria i Execució de la Pena”. (CS1029).
- Àmbit Victimològic Es reconeixerà la matèria “Conflicte, Negociació i Mediació ” (CS1007).

 

C) Curs d’adaptació al Grau en Gestió i Administració Pública

Es pot sol•licitar fins a 6 ECTS per experiència professional i/o laboral per 5 anys d’activitat professional i/o laboral, a comptar des de la data de finalització dels estudis que donen accés al curs d’adaptació i sempre que se compleixen amb els requisits de la memòria del títol (pàg. 26).

La Comissió de titulació considera que la qualificació professional mínima que s’ha d’acreditar per demanar el reconeixement és ocupar un lloc de treball de categoria C1 (Administratiu). A més a més, d’acord amb la Memòria del Grau és necessari acreditar que l’ experiència professional o laboral està directament relacionada amb les competències del títol que és pretén obtindre i de l‘assignatura per a la que es demana el reconeixement.


Més informació:
Vicedegà del Grau en Relacions Laborals i RR.HH: Fernando de Vicente Pachés ( fernando.vicente@uji.es)
Vicedegana del Grau en Criminologia i Seguretat: Cristina Guisasola Lerma (cguisa@uji.es)
Vicedegana del Grau en Gestió i Administració Pública: Marta Oller Rubert (oller@uji.es)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus