UJI

Canvi de pla d'estudis en el Grau

Última modificació: 22/05/2019 | Font: InfoCampus

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ A GRAU PER MODIFICACIÓ(*) DE PLA D’ESTUDIS CURS ACADÈMIC 2019/2020

(Resolució de 10 de maig de 2019 del Rectorat de la Universitat Jaume I)


L’estudiantat optarà pel pla d’estudis que desitge cursar en l’aplicació de matrícula.

Matrícula.

La matricula es formalitzarà de forma no presencial en el termini de matricula establert per al curs acadèmic.

Una vegada s’haja fet efectiva la matrícula en el grau modificat, l’expedient anterior quedarà tancat.

Exempció de pagament:

L’estudiantat d’estudis de grau que en el curs acadèmic 2019/2020, s’adapta al mateix grau per modificació de pla d’estudis, estarà exempt del pagament del 25% de l’import de les assignatures de les quals sol·licita reconeixement de crèdits, establert en l’article 16 de la Llei 9/2011 de 26 de desembre de mesures fiscals.

Aquesta exempció només afectarà a les assignatures incloses en les taules automàtiques de reconeixements de crèdits.

 

(*) Modificació: plans d’estudis amb el mateix número de Registre Universitari, Centres i Títols (RUCT) i en la gestió interna de la Universitat tenen un codi diferent.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus