panoramica UJI

Associacions formades per membres de la comunitat universitària

Última modificació: 25/06/2018 | Font: Infocampus

Les associacions de membres de la comunitat universitària són aquelles associacions constituïdes per persones físiques que tinguen la condició de membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I. Tenen com a finalitat el desenvolupament d’activitats directament relacionades amb els principis i finalitats de la Universitat Jaume I, continguts en el títol preliminar dels Estatuts, entre els quals hi ha, entre altres, la promoció de la cultura o la defensa dels béns i valors universitaris o del progrés científic, artístic o esportiu.

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16