UJI

Convocatòria d'ajudes per a les associacions inscrites al Registre de la Universitat Jaume I

Última modificació: 17/05/2018 | Font: Infocampus
Les ajudes que es convoquen estan destinades a finançar les despeses corrents de l’activitat o activitats, programes i projectes d’activitats que les entitats pretenen dur a terme al llarg de l’any 2018, així com les accions pròpies de desenvolupament i difusió que incloguen, entre d’altres, els objectius següents:
 
·
  • Foment de l’associacionisme i la participació.
  • Formació i estudi sobre temes de joventut, universitaris, interculturals, així com la participació de l’associació en activitats de caràcter nacional i internacional, etc.
  • Activitats culturals.
  • Organització de  jornades, trobades, cursos, conferències, concursos, de caràcter acadèmic, etc.
  • Activitats de difusió de la mateixa associació.

Termini de presentació: 20 de març de 2018 a través de seu electrònica

 

 

 

 

Més informació: torner@uji.es

Tel: 964 729395