Calendari d'accés i matrícula curs 2023/2024 Grau. Nou estudiantat UJI

InfoCampus

Accés per al curs 2023/2024

PAU 2023

Convocatòria ordinària 2023

 • Matrícula de l'estudiantat en les PAU: del 22 al 29 maig 2023 (fins les 14h) al seu IES o al centre més proper al seu domicili. 
 • Proves d'accés:  6,7 i 8 juny 2023
 • Lloc de realització: UJI
 • Publicació de notes: 16 juny 2023 a partir de les 13h.
 • Sol·licitud en línia de revisió d'exàmens: 19, 20 i 21 juny 2023 (fins les 14h del dia 21)
 • Resultats de les revisions: 27 juny 2023
 • Sol·licitud en línia per a veure els exàmens: 28 i 30 juny 2023
 • Visualització dels exàmens: 3 juliol 2023

Convocatòria extraordinària 2023

 • Matrícula de l'estudiantat en les PAU: del 19 al 26 juny 2023 (fins les 14h) al seu IES o centre més proper al seu domicili.
 • Proves d'accés: 4, 5 i 6 juliol 2023
 • Lloc de realització:UJI
 • Publicació de notes: 11 juliol 2023 a partir de les 17 h
 • Sol·licitud en línia de revisions d'exàmens: 12, 13 i 14 juliol 2023 (fins les 14 h del dia 14)
 • Resultats de les revisions: 18 juliol 2023
 • Sol·licitud en línia per a veure els exàmens: 19 i 20 juliol 2023
 • Visualització dels exàmens: 24 juliol 2023


Proves d'accés en la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys 

 • Calendari de la prova d'accés per a majors de 25 anys: 
 • CalendariAccés de majors de 40 anys: 
  • Matrícula: de l'1 al 23 de febrer de 2023
  • Publicació en web llista provisional admesos i exclosos: 9 març 2023
  • Publicació llista definitiva admesos: 3 abril 2023
  • Publicació en web resultats provisionals fase valoració: 25 abril 2023
  • Publicació dels resultats de la baremació amb dia i hora de l'entrevista: 8 maig 2023
  • Realització de l'entrevista (per google.meet) : 9 maig 2023
  • Publicació web resultats definitius: 12 maig 2023

 

Trasllats d'expedients acadèmics a estudis de Grau 

Termini de sol·licitud:

 • Per a l'admissió amb estudis oficials espanyols:  del 20 al 30 de juny 2023 i de l'1 al 5 setembre 2023 (si hi ha vacants)
 • Per a l'admissió amb estudis oficials estrangers: del 20 al 30 de juny 2023 i de l'1 al 5 setembre 2023 (si hi ha vacants)

​Resolució en web:

 • sol·licituds juny: 27 juliol 2023
 • sol·licituds setembre: 27 setembre 2023

Matrícula de trasllats:

 • matrícula no presencial (per a trasllats sol·licitats al juny): 4 i 5 setembre 2023
 • matrícula no presencial: (per a trasllats sol·licitats al setembre): 28 i 29 setembre 2023


Preinscripció a Graus 

 • Termini: del 19 juny al 7 juliol  2023 a les 14h.
 • Publicació dels resultats de preinscripció en web UJI: 14 juliol 2023 a partir de les 13h.
 • Reclamacions als resultats de preinscripció: 17, 18 i 19 juliol 2023 fins les 14h.
 • Resolució reclamacions de preinscripció: 21 juliol 2023 a partir de les 13h.

 

Matrícula

Estudiantat nou accés 

 • Matrícula no presencial de nou accés: 17, 18 i 19 juliol 2023 fins les 14h, segons dia i hora assignat.
   
 • Sol·licituds matrícula a temps parcial: de l'1 al 5 setembre 2023 i del 2 al 6 d'octubre 2023
 • Sol·licituds modificacions matrícula (art 1.4 Directrius acadèmiques):  de l'1 al 5 setembre 2023 i del 2 al 6 d'octubre 2023
 • Resolts reconeixement per CFGS - modificació de matricula: 18 setembre 2023
 • Resolts reconeixements no automàtics - modificació de matrícula: 19 i 20 d'octubre 2023
 • Presentació de documentació: 
  • documentació de reconeixements: adjuntar telemàticament en el termini de 10 dies a partir del requeriment de la documentació.

Ajustar matrícula després del començament de classes:  25 i 26 setembre 2023


Permanència en llista d'espera i adjudicació de vacants 

- Estudiantat de nou accés 

 • Manisfestació de permanència en llista d'espera per web:  del 14 al 19 juliol 2023 a les 13h
 • 1ª Assignació de Vacants i matrícula no presencial: 21 i 22 juliol 2023 fins les 14h.
 • 2ª Assignació de Vacants i matrícula no presencial: 25 i 26 juliol 2023 fins les 14h.
 • 3ª Assignació de Vacants i matrícula no presencial: 28 i 29 juliol 2023 fins les 14h.
 • Finalització termini de matrícula: 31 juliol 2023 a les 13h.
 • Posteriors adjudicacions de vacants a titulacions amb llista d'espera:  5, 7, 12, 14, 21 i 28 setembre 2023
 • Sol·licitud de matrícula a temps parcial: de l'1 al 5 setembre 2023 i del 2 al 6 d'octubre 2023
 • Sol·licitud modificació matrícula (Art. 1.4 Directrius acadèmiques): de l'1 al 5 setembre 2023 i del 2 al 6 d'octubre 2023

 

Titulacions sense llista d'espera

 • Resolució de Rectorat: 24 juliol 2023
 • Presentació de sol·licituds per a estes titulacions: 25, 26 i 27 juliol 2023
 • Publicació resultats: 7 setembre 2023
 • Matrícula: 7, 8, 9 i 10 setembre 2023

 

Cursos d'adaptació a Grau 

Termini de sol·licitud: del 3 al 7 juliol 2023
Matrícula no presencial: 4 i 5 setembre 2023

 

Transició a Graus 

Termini de sol·licitud: del 3 al 7 juliol 2023
Matrícula no presencial: 4 i 5 setembre 2023

Informació proporcionada per: InfoCampus