Calendari d'accés i matrícula Grau. Nou estudiantat UJI

InfoCampus

Accés per al curs 2024/2025

PAU 2024

Convocatòria ordinària 2024

 • Matrícula de l'estudiantat en les PAU:  del 20 al 27 maig 2024 (fins les 14h) al seu IES o al centre més proper al seu domicili. 
 • Proves d'accés:  4, 5 i 6 juny 2024 ( en cas de solapament d'exàmens en horari, podria haver algun examen el divendres 7 de juny)
 • Lloc de realització: UJI
 • Publicació de notes: 14 juny a partir de les 13h.
 • Sol·licitud en línia de revisió d'exàmens: 17, 18 i 19 juny (fins les 14h)
 • Resultats de les revisions: 21 juny
 • Sol·licitud en línia per a veure els exàmens: 25 i 26 juny
 • Visualització dels exàmens: 28 juny

Convocatòria extraordinària 2024

 • Matrícula de l'estudiantat en les PAU:  del 17 al 21 de juny 2024 (fins les 14h) al seu IES o centre més proper al seu domicili.
 • Proves d'accés: 2, 3 i 4 juliol 2024 (en cas de solapament d'exàmens en horari, podria haver algun examen el divendres 5 de juliol)
 • Lloc de realització:UJI
 • Publicació de notes: 9 juliol a partir de les 17h.
 • Sol·licitud en línia de revisions d'exàmens: 10, 11 i 12 juliol (fins les 14h)
 • Resultats de les revisions: 16 juliol
 • Sol·licitud en línia per a veure els exàmens: 17 i 18 juliol
 • Visualització dels exàmens: 22 juliol


Proves d'accés en la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys 

 • Calendari de la prova d'accés per a majors de 25 anys: 
 • Calendari. Accés de majors de 40 anys: 
  • Matrícula: de l'1 al 22 de febrer de 2024
  • Publicació en web llista provisional admesos i exclosos: 28 febrer 2024
  • Publicació llista definitiva admesos:  21 març 2024
  • Publicació en web resultats provisionals fase valoració: 11 abril 2024
  • Publicació dels resultats de la baremació amb dia i hora de l'entrevista: 3 maig 2024
  • Realització de l'entrevista (per google.meet) : 6 maig 2024
  • Publicació web resultats definitius: 14 maig 2024

 

Trasllats d'expedients acadèmics a estudis de Grau 

Termini de sol·licitud:

 • Per a l'admissió amb estudis oficials espanyols:  del 18 al 28 de juny 2024 i del 2 al 6 de setembre 2024 (si hi ha vacants)
 • Per a l'admissió amb estudis oficials estrangers: del 18 al 28 de juny 2024 i del 2 al 6 de setembre 2024 (si hi ha vacants)

​Resolució en web:

 • sol·licituds juny: 25 juliol 2024
 • sol·licituds setembre:  25 setembre 2024

Matrícula de trasllats:

 • matrícula no presencial (per a trasllats sol·licitats al juny): 3 i 4 de setembre 2024
 • matrícula no presencial: (per a trasllats sol·licitats al setembre): 26 i 27 de setembre 2024


Preinscripció a Graus  

 • Termini: del 17 de juny al 5 de juliol a les 14h.
 • Publicació dels resultats de preinscripció en web UJI: 12 juliol a partir de les 13h.
 • Reclamacions als resultats de preinscripció: del 15 al 17 de juliol fins les 14h.
 • Resolució de les reclamacions: 19 de juliol a partir de les 13 h.

Matrícula 

Estudiantat nou accés 

 • Matrícula no presencial de nou accés: 15, 16 i 17 juliol fins les 14 h, segons dia i hora assignat
 • Sol·licituds matrícula a temps parcial: del 2 al 6 setembre i del 30 setembre al 4 d'octubre
 • Sol·licituds modificacions matrícula (art 1.4 Directrius acadèmiques): del 2 al 6 setembre i del 30 setembre al 4 d'octubre
 • Resolts reconeixement per CFGS - modificació de matricula: 17 setembre 
 • Resolts reconeixements no automàtics - modificació de matrícula: 17 i 18 d'octubre
 • Presentació de documentació: 
  • documentació de reconeixements: adjuntar telemàticament en el termini de 10 dies a partir del requeriment de la documentació.

Ajustar matrícula després del començament de classes:  23 i 24 de setembre.


Permanència en llista d'espera i adjudicació de vacants  

- Estudiantat de nou accés 

 • Manisfestació de permanència en llista d'espera per web:  del 12 al 17 de juliol a les 13h.
 • 1ª Assignació de Vacants i matrícula no presencial: 19 i 20 juliol fins les 14h.
 • 2ª Assignació de Vacants i matrícula no presencial: 23 i 24 juliol fins les 14h.
 • 3ª Assignació de Vacants i matrícula no presencial: 26 i 27 juliol fins les 14h.
 • Finalització termini de matrícula: 31 juliol a les 13h.
 • Posteriors adjudicacions de vacants a titulacions amb llista d'espera:  3, 5, 10, 12, 17, 19 i 26 setembre.
 • Sol·licitud de matrícula a temps parcial: del 2 al 6 setembre i del 30 setembre al 4 d'octubre
 • Sol·licitud modificació matrícula (Art. 1.4 Directrius acadèmiques): del 2 al 6 setembre i del 30 setembre al 4 d'octubre

 

Titulacions sense llista d'espera

 • Resolució de Rectorat: 23 juliol
 • Presentació de sol·licituds per a estes titulacions: 24, 25 i 26 juliol 
 • Publicació resultats: 5 setembre
 • Matrícula: 5, 6, 7 i 8 setembre

 

Cursos d'adaptació a Grau 

Termini de sol·licitud:  del'1 al 5 de juliol 2024
Matrícula no presencial: 29 i 30 de juliol  2024

 

Transició a Graus 

Termini de sol·licitud: de l'1 al 5 de juliol 2024
Matrícula no presencial:  29 i 30 de juliol 2024

Informació proporcionada per: InfoCampus