UJI
  • UJI
  • InfoCampus
  • Certificat per acreditar desplaçament: Certificat d'estar matriculat/da en estudis de la Universitat Jaume I.

Certificat per acreditar desplaçament: Certificat d'estar matriculat/da en estudis de la Universitat Jaume I.

Última modificació: 01/02/2021 | Font: InfoCampus

 

El Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel que es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2', inclou com excepció a la limitació de la mobilitat l'assitència a centres universitaris (Article 6. Punt 1, apartat c).

Podeu descarregar/consultar el decret ací: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
 
 A més a més necessitareu també el Certificat d'estar matriculat/da en estudis de la Universitat Jaume I: sol·licitar
Informació proporcionada per: InfoCampus