UJI

Horari 
 

Àmbit d'informació: De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 20h.

Àmbit de registre:  De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h.

Per a qualsevol consulta aconsellem enviar un correu electrònic a info@uji.es 

Atenció telefònica Informació: 964 728080  

 

 Serveis d'Informació i Orientació Universitaris