Presentació del "Manual bàsic de l'IVASPE per a policies de nou ingrés"

04/01/2018 | Càtedra de Mediació Policial
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
El director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i director de l'AVSRE, José María Ángel, ha presentat el "Manual bàsic de l'IVASPE per a policies de nou ingrés" i ha explicat que la "voluntat del manual és afavorir un treball diari més eficaç i eficient dels professionals, tant des del punt de vista preventiu com a reactiu, lligant l'anàlisi teòric amb l'aplicació pràctica i aportant exemples de bones pràctiques o propostes de millora".

La nova publicació digital de l'IVASPE, l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, es presenta en un format uniforme a les diferents unitats didàctiques, amb una presentació visual i que facilita l'estudi dels temes, agrupant els continguts de les diferents assignatures que componen el curs en set mòduls.

El Sr. José María Ángel ha afegit que "aquest manual és una mostra més del compromís de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, a través de l'IVASPE, amb els cossos de la Policia Local i amb els Serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament, dirigit a millorar la seua preparació per a intervenir en un entorn més competitiu, més divers, més exigent i més fexible, sense perdre de vista la nostra responsabilitat amb el benestar ciutadà, la qualitat i la innovació".

La publicació arreplega el treball presentat per la sotsdirectora de la Càtedra de Mediació Policial "Ciutat de Vila-real" de la UJI i inspectora de la Policia Local de Vila-real, Rosa Ana Gallardo Campos, amb qui l'Agència ha comptat per a escriure la part corresponent a la Mediació Policial.

Les unitats didàctiques que componen el mòdul relatiu a la Mediació Policial són les següents:

- Què és Mediació Policial. Marc conceptual.

- El conflicte. Tipologia. Intervenir com a Tercera part. El Tercer Costat. Gestió del conflicte.

- Tècniques de mediació. La comunicació assertiva i efectiva.

- Marc jurídic de la Mediació Policial.

- Procediment i operativitat de la Mediació Policial.

L'IVASPE porta formant en Mediació Policial des de l'any 2010 en totes les Escales i Categories policials, oferint també cursos monogràfics específics en la matèria, conjuminant esforços amb la Policia Local de Vila-real i, aquests últims anys, també amb la Universitat Jaume I de Castelló a través de la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la UJI.

La publicació d'aquest manual, conjuntament amb la recent aprovació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, que entrarà en vigor el pròxim 4 de gener de 2018 i que inclou de forma pionera en tot el territori valencià la funció de la Mediació Policial, suposa un avanç qualitatiu en la proposta de generar una nova policia menys reactiva i més psicològica, social, preventiva i proventiva.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Càtedra de Mediació Policial