Presentació, documentació, direcció i patrocini de la Càtedra

22/11/2021 | Càtedra de Mediació Policial
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Càtedra, creada mitjançant conveni entre l'Ajuntament de Vila-real i la Universitat Jaume Iel 8 d'abril de 2015, té com a objectius generals el foment de la docència, la recerca, la difusió del coneixement i la innovació en l'àmbit de la mediació policial i la resolució pacífica de conflictes mitjançant les forces policials.

La Càtedra de Mediació Policial «Ciutat de Vila-real» té l’objectiu d’estendre el coneixement en les seues àrees d’influència a través d’activitats d’investigació, formació i promoció, destinades a millorar la convivència ciutadana a través de la recerca de solucions pacífiques i la gestió de conflictes mitjançant els Serveis Públics de Policia. D’aquesta manera, la Càtedra es proposa estudiar la mediació policial, el seu context jurídic i el seu impacte socio-econòmic, implementar i potenciar el model de mediació policial, ser un centre de formació i recerca sobre la mediació policial i fomentar les àrees de formació i integració dels joves i el seu entorn en la cultura de la pau.

Direcció de la Càtedra

Dra. Andrea Planchadell Gargallo
Professora Titular d'Universitat, Dret Processal
Dep. de Dret Públic
planchad@uji.es

Subdirecció de la Càtedra

Rosa Ana Gallardo Campos
Inspectora de la Policia Local de Vila-real
rgallardo@vila-real.es

Entitat patrociadora

L'Ajuntament de Vila-real compta amb una Unitat de Mediació Policial des de l'any 2004. Des d'aquesta unitat s'utilitza aquesta tècnica per a ajudar les persones a resoldre de la millor i més ràpida manera possible les situacions de conflicte que ens poden sorgir de la convivència diària, per a evitar que aquestes acaben en processos penals o administratius llargs i penosos i que acaben trencant relacions. 

Informació proporcionada per: Càtedra de Mediació Policial