UJI

Direcció i patrocini de la Càtedra de Mediació Policial "Ciutat de Vila-real"

Última modificació: 05/07/2018 | Font: Càtedra de Mediació Policial

Direcció de la Càtedra

Dra. Andrea Planchadell Gargallo
Professora Titular d'Universitat, Dret Processal
Dep. de Dret Públic
planchad@uji.es

Subdirecció de la Càtedra

Rosa Ana Gallardo Campos
Inspectora de la Policia Local de Vila-real
rgallardo@vila-real.es

Entitat patrociadora

L'Ajuntament de Vila-real compta amb una Unitat de Mediació Policial des de l'any 2004. Des d'aquesta unitat s'utilitza aquesta tècnica per a ajudar les persones a resoldre de la millor i més ràpida manera possible les situacions de conflicte que ens poden sorgir de la convivència diària, per a evitar que aquestes acaben en processos penals o administratius llargs i penosos i que acaben trencant relacions. 

Informació proporcionada per: Càtedra de Mediació Policial