UJI

"International Interns day"

Última modificació: 17/10/2017 | Font: UJI EMPREN

El pròxim 10 de Novembre en la Universitat d'Alcalà (UAH) s'organitzarà la primera edició a Espanya de l'International "Interns day". En ella s'intentarà aprofundir en la problemàtica dels alumnes en pràctiques i/o becaris, des de diversos punts de vista: empreses, alumnes i Comissió Europea. A més es plantejarà una nova eina gratuïta que s'està desenvolupant a través d'una iniciativa finançada sota el programa Erasmus+. 

Més informació i inscripcions en:  http://www.internsday.org/