UJI

Dates i enviament de treballs

18/09/2017 | UJI EMPREN

Dates clau: 

El congrés es realitzarà els dies 14 i 15 de novembre de 2017 en la Universitat Jaume I. 

Les dates clau del congrés són les següents: 

Recepció d'abstracts: fins al 29 de setembre de 2017. 

Notificació de l'acceptació del treball: 6 d'octubre de 2017.

Data màxima d'enviament del treball definitiu: 13 de novembre de 2017

 

Enviament de treballs: 

Fins al 29 de setembre de 2017 (inclòs), es pot enviar un resum de 300 paraules sobre el seu treball o recerca i s'haurà d'ajustar a la següent PLANTILLA.

Una vegada rebudes totes les propostes, el Comitè Científic procedirà a la seua avaluació, fent-se pública la resolució dels treballs acceptats el dia 6 d'octubre de 2017.

Tots els autors les propostes dels quals de comunicació hagen sigut acceptades rebran un document explicatiu amb les característiques formals  que ha de tenir la seua comunicació. La data  per a l'enviament a la secretària tècnica del congrés serà fins el 13 de novembre de 2017. 

Les comunicacions seleccionades s'exposaran en el transcurs del Congrés Nacional en el temps designat per l'organització, que serà de 10 minuts i altres 5 minuts perquè els assistents li pregunten.

Totes les comunicacions seleccionades seran publicades en un Llibre d'Actes.

Per a més informació: congresoeed@uji.es