UJI

Comité científic i organitzador

27/10/2017 | UJI EMPREN

Directora del Congrés:

Pilar García Agustín. Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la UJI.

Secretaria Tècnica:

Juan G. Badia. 

Laura Martínez Peris. Tècnica de la Càtedra d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge  (INCREA) de la UJI.

Comitè organitzador:

Olga Carbó Nadal. Coordinadora de la Unitat de Diversitat i Discapacitat de la USE (UJI).

Iván Barreda Tarrazona. Director Acadèmic de la Unitat de Suport Educatiu (USE) de la UJI 

María Isabel Beas Collado. Responsable de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la UJI.

María Ripolles Meliá. Subdirectora de la Càtedra d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge (INCREA) de la UJI.

Comitè Científic:

Isabel Martínez Lozano, Comissionada per a Universitats, Joventut i Planes Especials de la Fundació ONCE.

Sabina Lobato Lobato. Comissionada d'Ocupació i Formació. Fundació ONCE.

Pilar García Agustín. Vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la UJI.

Iván Barreda Tarrazona. Director Acadèmic de la Unitat de Suport Educatiu (USE) de la UJI 

María Isabel Beas Collado. Directora de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la UJI.

Olga Carbó Nadal. Coordinadora de la Unitat de Diversitat i Discapacitat de la USE (UJI).

María Ripolles Meliá. Subdirectora de la Càtedra  d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge (INCREA) de la UJI.

Laura Martínez Peris. Tècnica de la Càtedra d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge (INCREA) de la UJI.

Miguel Ángel Fortea Bagan. Coordinador de la Unitat de Formació i Innovació Educativa de la USE (UJI).