UJI

Àrees temàtiques

06/06/2017 | UJI EMPREN

Línia de comunicacions 1. Ocupació ordinària, ocupació protegida i ocupació pública: orientació i intermediació

Objectius:

Analitzar i emetre propostes sobre l'actual normativa que regula l'ocupació ordinària i protegit en les Administracions Públiques o empreses privades per a persones amb discapacitat.

Analitzar i emetre propostes sobre les polítiques públiques sobre el foment de l'ocupació de persones amb discapacitat.

Analitzar en profunditat les dades d'ocupació i inserció laboral de la població amb discapacitat, així com les polítiques d'ocupació dirigides a aquest col·lectiu, tant en el sector públic com a privat.

Mostrar bones pràctiques de gestió de personal amb discapacitat en el sector empresarial.

Mostrar bones pràctiques d'inclusió de persones amb discapacitat en l'ocupació pública.

Mostrar bones pràctiques d'accions desenvolupades per Centres Especials d'Ocupació.

Analitzar la situació actual i bones pràctiques de l'ocupació amb suport.

Mostrar productes de suport que afavorisquen la inclusió de les persones amb discapacitat en l'àmbit laboral.

Analitzar de manera comparada a nivell autonòmic, internacional, longitudinal, la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Visualitzar la realitat actual i propostes de millora en aquest camp des de l'òptica dels diferents agents implicats: empreses, Administracions Públiques, sindicats i entitats del tercer sector.

 

Línia de comunicacions 2. Emprenedoria, mentoria i formació

Objectius Emprenedoria:

Analitzar i emetre propostes sobre l'actual la normativa que regula l'autoocupació de les persones amb discapacitat.

Analitzar els elements facilitadors, així com els elements obstructius per a emprendre una activitat per compte propi.

Analitzar i emetre propostes per a l'emprenedoria social.

Analitzar i emetre propostes sobre les polítiques públiques sobre el foment de l'emprenedoria de persones amb discapacitat.

Mostrar bones pràctiques d'inclusió de persones amb discapacitat en l'àmbit de l'autoocupació, acostant-nos a tres figures: les societats mercantils, el règim d'autònoms o els Centres Especials d'Ocupació.

Analitzar de manera comparada a nivell autonòmic, internacional, longitudinal, l'emprenedoria realitzat per persones amb discapacitat.

Visualitzar la realitat actual i propostes de millora en aquest camp des de l'òptica dels diferents agents implicats: els emprenedors amb discapacitat.

 

Objectius Formació:

Analitzar i emetre propostes sobre l'actual la normativa que regula la formació professional i universitària en relació a l'accés i serveis dirigits cap a persones persones amb discapacitat.

Analitzar i emetre propostes sobre les polítiques públiques sobre el foment de les pràctiques formatives de persones amb discapacitat.

Analitzar en profunditat les dades d'empleabilidad de persones amb discapacitat en possessió d'una titulació universitària o un títol de formació professional de Grau Mitjà o Superior.

Mostrar bones pràctiques de pràctiques universitàries o de Formació Professional en empreses o centres especials d'ocupació.

Analitzar de manera comparada a nivell autonòmic, internacional, longitudinal, la formació i pràctiques formatives dirigides a persones amb discapacitat.

Visualitzar la realitat actual i propostes de millora en aquest camp des de l'òptica dels diferents agents implicats: Universitats, centres docents, empreses i centres especials d'ocupació.