UJI

Titulats i titulades universitaris

Última modificació: 08/06/2015 | Font: UJI EMPREN

Titulats i titulades universitaris

  • Sensibilitzar, motivar i informar en emprenedoria

  • Té com a objectiu mostrar què implica ser persona emprenedora i desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor de l'estudiantat

  • Programa molt útil perquè la persona emprenedora puga conèixer les estratègies de gestió eficaces que utilitzen les grans companyies

  • Potent eina per a la persona emprenedora que necessite candidats per a cobrir llocs de treball en el seu projecte empresarial

  • Pot resultar molt útil a la persona emprenedora en rebre orientació per a desenvolupar les seues competències així com informació actualitzada sobre el mercat de treball

  • Les cinc universitats públiques valencianes van convocar la segona edició amb la finalitat principal de recolzar i potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari