Comissió de Seguiment del III Pla d’Igualtat

03/08/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió de Seguiment del III Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

Vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat o persona en qui delegue

Secretaria:

Director de la Unitat d’Igualtat o persona en qui delegue

Vocalies:

 • Director de Salusex-Unisexida (titular)
  Tècnica Punt Violeta-Rainbow (suplent)
 • PDI de l’àrea de Dret Laboral (titular)
  PDI de l’àrea de Dret Laboral (suplent)
 • Directora Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (titular)
  Secretària Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano (suplent)
 • Gemma Escrig Gil, Fundació Isonomia (titular)
  Anna Sales Boix, Fundació Isonomia (suplent)

Part Social de la Comissió Negociadora:

 • Juncal Caballero Guiral, Sindicat UGT (titular)
  Amparo Maset Llaudes Sindicat CSIF (titular)

Normativa:

El següent enllaç porta a la normativa pròpia.
https://www.uji.es/serveis/ui/base/arxiu/actualitat/2021/10/3pla-igualtat/

El seguiment de la implementació del III Pla d’Igualtat es realitzarà anualment des de la Comissió de Seguiment constituïda per les i els membres que van formar part de la Comissió Assessora per a la redacció del Pla, més dos membres de la part social de la Comissió Negociadora.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General