Comissió Assessora de Cooperació i Desenvolupament Sostenible

01/09/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió Assessora de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

Vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat

Vicepresidència:

Vicerector d’Infraestructures i Sostenibilitat

Secretaria:

Personal tècnic de l’OCDS

Vocalies:

  • Tres representants claustrals (1 PDI; 1 PAS i 1 estudiantat)
  • Quatre persones entre el professorat i/o personal investigador expertes en la matèria
  • Quatre representants dels centres (un per cada centre, FCDJE, FCHS, FCS, ESTCE) 
  • Un tècnic de l’OTOP
  • Un tècnic de l’OPGM

Normativa:

El funcionament de la Comissió Assessora de Cooperació i Desenvolupament Sostenible es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i posteriors modificacions.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General