Vicerectora de Relacions Internacionals

08/06/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Eva Camacho Cuena (CV)

Competències

  • Impulsar la política d'internacionalització de l’UJI.
  • Impulsar i coordinar les activitats del consorci Europeu EDU 
  • Coordinar i gestionar els programes de mobilitat i acollida d’estudiantat, professorat i personal d’administració a escala nacional i internacional.
  • Gestionar les relacions, la col·laboració i els convenis amb altres universitats i institucions en l’àmbit internacional.
  • Promoure les pràctiques internacionals
  • Planificar i gestionar les accions internacionals de cooperació acadèmica universitària
  • Representar institucionalment l’UJI en fòrums internacionals.

Serveis dependents

  • Oficina de Relacions Internacionals (ORI).

Vicerectorat de Relacions Internacionals
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9037
Adreça electrònica: vri@uji.es 
Persona de contacte: María Carmen Peñarrocha Giménez

Informació proporcionada per: Secretaria General