UJI

Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat

Última modificació: 12/09/2018 | Font: SG

Pilar Safont Jordà

Professora titular d’universitat en el Departament d’Estudis Anglesos. Membre del grup de recerca LAELA des de 1999. La seua investigació se centra en el desenvolupament pragmàtic d'aprenents d’anglès com a tercera llengua i en els factors que influeixen en el desenvolupament multilingüe. És vicepresidenta de l'Associació Internacional de Multilingüisme (IAM). Ha sigut secretària de departament, membre del Claustre, directora del programa de doctorat interuniversitari i coordinadora del màster MELACOM.

  • Promoure l’ús del català/valencià en tots els àmbits.
  • Incentivar l’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres.
  • Promoure la convivència lingüística al campus.
  • Potenciar l’Observatori Lingüístic.
  • Potenciar el Centre d’Aprenentatge de Llengües.
  • Coordinar el desplegament i revisió de la política d’igualtat.
  • Coordinar les relacions amb la Fundació Isonomia.
  • Coordinar el compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat en els plans d’estudi de grau i de màster.

Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9035
Adreça electrònica: vpli@uji.es
Persona de contacte: María José Torralba Belmonte

Informació proporcionada per: Secretaria General