Vicerector de Planificació Econòmica i Estratègica

26/07/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modesto Fabra Valls (CV)

Competències

 • Realitzar la planificació econòmica i pressupostària.
 • Determinar les línies d'elaboració del pressupost.
 • Dissenyar els plans d’inversió.
 • Distribuir el pressupost entre centres, departaments, instituts i altres unitats.
 • Coordinar i desenvolupar el Pla d’acció de govern.
 • Coordinar els sistemes d’informació estadística i indicadors de funcionament.
 • Coordinar la realització d’estudis, anàlisis i prospectiva.
 • Coordinar i impulsar l’administració electrònica.
 • Coordinar els sistemes de gestió de la qualitat implantats en la Universitat.
 • Coordinar la gestió de fons europeus.

Serveis dependents

 • Oficina d’Innovació i Auditoria TI (OIATI).
 • Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ).

Comissions

Vicerectorat de Planificació Econòmica i Estratègica
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 8996
Adreça electrònica: vpee@uji.es
Persona de contacte: Noemí Hernández Armenteros

Informació proporcionada per: Secretaria General