Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació

10/01/2020 | VPCC
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modesto Fabra Valls (CV)

Funcions

 • Realitzar la planificació econòmica i pressupostària.
 • Determinar les línies d'elaboració del pressupost.
 • Distribuir el pressupost entre centres, departaments, instituts i altres unitats.
 • Coordinar i desenvolupar el Pla Estratègic.
 • Coordinar els sistemes de gestió de la qualitat implantats en la Universitat.
 • Coordinar la realització d’estudis, anàlisis i prospectiva.
 • Coordinar les actuacions del Consell de Direcció.
 • Coordinar i impulsar el pla de simplificació.
 • Coordinar i impulsar l’administració electrònica.
 • Coordinar la comunicació interna i externa de la Universitat.
 • Coordinar el portal web.
 • Coordinar les aules i càtedres i les altres accions de mecenatge i patrocini.
 • Coordinar les accions dels serveis i unitats relacionats amb la projecció de la Universitat.
 • Coordinar relacions amb fundacions i entitats dependents.

Vicerectorats adjunts

Comissions

Serveis dependents

Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 8996
Adreça electrònica: vpcc@uji.es
Persona de contacte: Noemi Hernández Armenteros