UJI

Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació

Última modificació: 12/09/2018 | Font: SG

Modesto Fabra Valls

Professor titular de Dret Financer i Tributari. Va ser secretari general i vicerector d'Assumptes Econòmics i Serveis en Xarxa de l’UJI. També ha sigut director del Projecte per a l'impuls de l'administració electrònica. És autor de diverses publicacions en matèries relatives als procediments tributaris i la fiscalitat empresarial. La seua activitat docent es distribueix en diverses titulacions tant jurídiques com econòmiques i en màsters oficials de l’UJI. També ha participat com a professor extern en diversos màsters i programes de doctorat d'altres universitats.

 • Realitzar la planificació econòmica i pressupostària.
 • Determinar les línies d'elaboració del pressupost.
 • Distribuir el pressupost entre centres, departaments, instituts i altres unitats.
 • Coordinar i desenvolupar el Pla Estratègic.
 • Coordinar els sistemes de gestió de la qualitat implantats en la Universitat.
 • Coordinar la realització d’estudis, anàlisis i prospectiva.
 • Coordinar les actuacions del Consell de Direcció.
 • Coordinar i impulsar el pla de simplificació.
 • Coordinar i impulsar l’administració electrònica.
 • Coordinar la comunicació interna i externa de la Universitat.
 • Coordinar el portal web.
 • Coordinar les aules i càtedres i les altres accions de mecenatge i patrocini.
 • Coordinar les accions dels serveis i unitats relacionats amb la projecció de la Universitat.
 • Coordinar relacions amb fundacions i entitats dependents.

Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 8996
Adreça electrònica: vpcc@uji.es
Persona de contacte: José Miguel Gómez Navarro

Informació proporcionada per: Secretaria General