Comissió de Reclamacions d’Avaluació de la Docència de la Universitat Jaume I

26/10/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió de Reclamacions d’Avaluació Docent de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

  • El vicerector o vicerectora amb competències en matèria d’avaluació de la docència

Vocalies:

  • Quatre professors o professores funcionaris dels cossos docents universitaris, un per cada centre de l’UJI, de reconegut prestigi per la seua activitat docent (haver obtingut algun premi o distinció relacionat amb la seua activitat docent i/o acreditar una avaluació referent) i comptar amb almenys tres trams docents (quinquennis)

Normativa:

Aquest enllaç porta a la normativa pròpia.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General