Comissió de Contractació de Professorat Emèrit de la Universitat Jaume I

02/08/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió de Contractació de Professorat Emèrit de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

  • El vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat

Secretaria:

  • El vicerector o vicerectora competent en matèria d’investigació

Vocalies:

  • Un catedràtic o catedràtica d’Universitat, amb almenys quatre trams d’investigació i quinze anys d’antiguitat a l’UJI, proposat per cadascun del centres i elegit pel Consell de Govern

Normativa:

Aquest enllaç porta a la normativa pròpia:

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General